Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

Oznámení: Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace Zavřít

PXE General CZ

Úvod

Index PXE byl vytvořen Power Exchange Central Europe. Index slouží pouze k informačním účelům a jeho cílem je číselně vyjádřit dění na trhu s elektrickou energií v ČR a následně umožnit porovnávání historického vývoje cen.

Výchozím dnem výpočtu indexu PXE bylo stanoveno 1. října 2007, který představuje moment, od kterého byly na PXE obchodovány pouze standardní produkty, což trvá doposud. Kalkulace indexu vychází z mezinárodních standardů MSCI (Morgan Stanley Capital International). Index PXE se aktualizuje vždy po skončení obchodního dne, hodnota je zveřejňována na internetových stránkách PXE (http://www.pxe.cz).

K prvnímu dni výpočtu byla sestavena báze obsahující 26 produktů a nastavena výchozí hodnota indexu 1 000 bodů. Index je vážený a uvádí se v bodech. Báze a váhy byly nastaveny tak, aby reflektovaly spotřebu ČR a obchodování aktivitu s jednotlivými produkty na českém trhu s elektrickou energií na platformě PXE.

Báze obsahuje jak produkty v základním (baseload), tak ve špičkovém (peakload) zatížení; produkty v časovém intervalu od dodávky na příští den až po kontrakt s dodávkou za 2 roky.

Výpočetní vzorec

 

Index PXE=1000

B(0) ... Báze k 1.10.2007 složena z 26 produktů
B(t)  ... Báze v čase t

 


Poměr v čase t k bázi z 1.10.2007
k(t) ... Koeficient zřetězení

Životnost báze je 1 měsíc díky obměně měsíčních produktů a vah čtvrtletních kontraktů. Koeficient zřetězení umožňuje srovnávání indexu v různých časech, zachovává kontinuitu a zabraňuje skokům v indexu.